Jordgubbar - Mycket fakta och information om Jordgubbar


Namnet Jordgubbe

Namnet jordgubbe

De första jordgubbarna kom till Sverige under 1700-talets slut. Då kallades jordbubbarna för ananassmultron eftersom det latinska namnet var Fragaria × Ananassa. Fragaria är benämningen på smultronsläktet.

Efter en tid började de kallas parksmultron eftersom de odlades ibland i parkerna på herrgårdar och slott och skiljde sig från de vildväxande smultronen. Jämför engelskans strawberry för jordgubbe och wild strawberry för smultron.Parksmultron blev jordgubbe

Parksmultron blev jordgubbe

Det finns inga tydliga förklaringar varför namnet ändrades till jordgubbe men omkring 1850-talet hade benämningen jordgubbe börjat spridas. Gubbe kan liknas med klump och användes för att benämna runda klumpar av olika slag inom vissa dialekter.

Just ordet jordgubbe har använts även i till att benämna potatis

I danskan och norskan används jordbær, jordbär för jordgubbe och markjordbær eller vilde jordbær för smultron. Även i svenskan använde jordbär på vissa håll för smultron vilket gjorde det ganska naturligt att kalla de nya större bäret för jordgubbe eller jordklump. I tyskan kallas jordgubbe erdbeer och erd betyder jord.